PARNAS NITRA, Benkova ul. č.2, 949 11 Nitra, e-mail:
telefón: 0903 120 706, 0902 203 032, 0904 577 644
PARNAS NITRA
Ing. arch. Jozef Chlapečka
Benkova ul. č. 2
949 11 Nitra
Ing.arch. Jozef Chlapečka          0902 203 032
Ing.arch. Jozef Chlapečka ml.    0903 120 706
Ing. Martin Chlapečka                 0904 577 644
e-mail:
Kontakt: