OBYTNÉ SKUPINY RODINNEJ ZÁSTAVBY (URBANIZMUS) :
STAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A PRIEMYSELNÉ STAVBY :
- Krškany, Nitra DSP, IČ-SP
- Chrenová, Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Nad Klokočinou“ Nitra DSP, IČ-SP
- Zobor, Nitra DSP, IČ-SP
- Chrenová, Nitra DSP, IČ-SP
- OS „HÁJIK“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „PRAMEŇ“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „HÁJIK“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Hájik" Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Západný Prameň" Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Západný Prameň" Nitra Štúdia
- Starý Tekov DSP
- OS „Západný Prameň" Nitra DSP, IČ-SP
- Veľký Cetín DSP
- Nitra, Janíkovce DSP, IČ-SP
- OS „Prameň Nitra" DSP, IČ-SP
- Bratislava, Vinohrady DSP
- Veľké Zálužie DSP, IČ-SP
- Alekčince DSP, IČ-SP
- Nitra, Šúdol DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Nad Klokočinou“ Nitra DSP, IČ-SP
- Pukanec DSP
- Nitra, Čermáň DSP, IČ-SP
- Nitra, Zobor  DSP, IČ-SP
- Nitra, Zobor  DSP, IČ-SP
- Nitra, Janíkovce DSP, IČ-SP
- Nitra, Zobor, nadstavba DSP, IČ-SP
- Nitra, Krškany DSP, IČ-SP
- Nitrianske Hrnčiarovce DSP, IČ-SP
- Nitra, Šúdol DSP
- Pukanec, rekonštrukcia DSP, IČ-SP
- Nové Zámky, rekonštrukcia DSP
- Podhorany, rekonštrukcia DSP
- Nitra, Horné mesto DSP
- Nitra, Čermáň DSP
- Dolné Obdokovce DSP
- Rodinné domy - osadzovacie projekty Nitra a okolie DSP, IČ-SP
RODINNÉ DOMY :
- Parkovacie centrum - Nitra - Klokočina Štúdia
- Občianska vybavenosť - OS „PRAMEŇ“ Nitra Štúdia
- Obytný dom Štúdia
- Mobilná betonáreň - Euromix 2000, Nitra Holcim (Slovensko) a.s DÚR, DSP, IČ-ÚR, IČ-SP
- Rekonštrukcia betonárskeho centra Kynek Holcim (Slovensko) a.s DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Záhradkárska osada pri SPU č. II, Nitra - Káblové rozvody NN - Nitra DÚR, DSP, IČ-ÚR, IČ-SP
- Chodník OS „PRAMEŇ" Nitra - Klokočina DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Remeslnícke mestečko, Pukanec Štúdia
Skratky :
- Obytná skupina „VÝCHODNÝ PRAMEŇ“ Nitra – zástavba 84 RD a TI
- Obytná skupina  „LESÍK" Nitra – zástavba 35 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina  „NOVÉ JANÍKOVCE" Nitra – zástavba 69 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR,  IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „HÁJIK" Nitra - zástavba 49 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR,  IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „JUŽNÝ PRAMEŇ“ Nitra - zástavba 51 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, I-SP
- Obytná skupina „ZÁPADNÝ PRAMEŇ“ Nitra - zástavba 26 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „PRAMEŇ“ Nitra - zástavba 167 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „NAD KLOKOČINOU“ Nitra 4 etapa - zástavba 14 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „NAD KLOKOČINOU“ Nitra 1,2,3 etapa - zástavba 55 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „Novosady 1. etapa“ Nitra - vodohospodárske stavby Zmena DÚR, IČ - Zmena ÚR
- Obytná skupina „Novosady 2. etapa“ Nitra - vodohospodárske stavby  Zmena DÚR, IČ - Zmena ÚR, IČ-SP
- Zaregulovanie územia „NOVÁ CHRENOVÁ" - VINOHRADY Nitra
  - urbanistická štúdia
DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie
IČ-ÚR – inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie
DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie
IČ-SP - inžinierska činnos pre stavebné povolenie
DPR – dokumentácia pre realizáciu
TI – technická infraštruktúra