Pozemok č. 13.28
Pozemok LESÍK – 13.28
Výmera: 987 m2
Cena za m2: 147,50
Cena : 145 500
Stavebný pozemok sa nachádza v obytnej skupine „LESÍK“ Nitra.
Inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, elektrika, spevnená cesta, verejné osvetlenie.
Pozemok ŠÚDOL
Pozemok ŠÚDOL
Výmera: 3896 m2
Pozemok sa nachádza na Šúdoli. Možnosť rozparcelovania na viac stavebných pozemkov (cca 4 až 5  objektov RD). Vhodné ako investícia. V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry je pozemok funkčne určený pre  bývanie. Výstavba je možná do 2 NP.
Pozemok LESÍK
Pozemok č. 13.30
Pozemok LESÍK – 13.30
Výmera: 799 m2
Cena za m2: 146
Cena : 116 750
Stavebný pozemok sa nachádza v obytnej skupine „LESÍK“ Nitra.
Inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, elektrika, spevnená cesta, verejné osvetlenie.
Pozemok HORNÉ KRŠKANY
Pozemok HORNĚ KRŠKANY
Pozemok sa nachádza v južnej časti mesta Nitry v mestskej časti Horné Krškany. V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry je pozemok funkčne určený pre  rodinnú a bytovú zástavbu do 4 NP.

Pozemok má výmeru 94 909 m2.
Možnosť dokúpiť ďalší susedný pozemok o výmere 16 457 m2.

Cena :
dohodou.
POZEMOK HORNÉ KRŠKANY
POZEMOK HORNÉ KRŠKANY

Cena za m2: 50
Cena : 194 800
Pozemok JUŽNÝ PRAMEŇ
Pozemok č. 13.04
Pozemok JUŽNÝ PRAMEŇ - 13.04
Výmera: 973 m2
Cena : 215 000€
Stavebný pozemok sa nachádza v obytnej skupine „JUŽNÝ PRAMEŇ“ Nitra. Všetky inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn, komunikácia, verejné osvetlenie..