OBYTNÁ SKUPINA
"JUŽNÝ PRAMEŇ" NITRA
OBYTNÁ SKUPINA
"PRAMEŇ" NITRA
POZEMOK HORNÉ KRŠKANY
OSTATNĚ STAVEBNÉ POZEMKY
OBYTNÁ SKUPINA
"ZÁPADNÝ PRAMEŇ" NITRA
PREDANÉ
PREDANÉ
PREDANÉ
PREDANÉ
OBYTNÁ SKUPINA
"LESÍK" NITRA