OBYTNÉ SKUPINY RODINNEJ ZÁSTAVBY (URBANIZMUS) :
STAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A PRIEMYSELNÉ STAVBY :
- OS „Prameň“ Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Južný Prameň“ Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Hájik“ Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Západný Prameň" Nitra   DSP, IČ-SP
- OS „Západný Prameň" Nitra   Štúdia
- Starý Tekov   DSP
- OS „Západný Prameň" Nitra   DSP, IČ-SP
- Veľký Cetín   DSP
- Nitra, Janíkovce   DSP, IČ-SP
- OS „Prameň Nitra"   DSP, IČ-SP
- Bratislava, Vinohrady   DSP
- Veľké Zálužie   DSP, IČ-SP
- Alekšince   DSP, IČ-SP
- Nitra, Šúdol   DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Prameň“ Nitra DSP, IČ-SP
- OS „Nad Klokočinou“ Nitra DSP, IČ-SP
- Pukanec DSP
- Nitra, Čermáň DSP, IČ-SP
- Nitra, Zobor  DSP, IČ-SP
- Nitra, Zobor  DSP, IČ-SP
- Nitra, Janíkovce DSP, IČ-SP
- Nitra, Zobor, nadstavba DSP, IČ-SP
- Nitra, Krškany DSP, IČ-SP
- Nitrianske Hrnčiarovce DSP, IČ-SP
- Nitra, Šúdol  DSP
- Pukanec, rekonštrukcia DSP, IČ-SP
- Nitra, Horné mesto DSP
- Nitra, Čermáň DSP
- Dolné Obdokovce DSP
- Rodinné domy - osadzovacie projekty Nitra a okolie DSP, IČ-SP
RODINNÉ DOMY :
- Parkovacie centrum - Nitra - Klokočina Štúdia
- Občianska vybavenosť - OS „PRAMEŇ“ Nitra Štúdia
- Obytný dom Štúdia
- Mobilná betonáreň - Euromix 2000, Nitra Holcim (Slovensko) a.s DÚR, DSP, IČ-ÚR, IČ-SP
- Rekonštrukcia betonárskeho centra Kynek Holcim (Slovensko) a.s DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Záhradkárska osada pri SPU č. II, Nitra - Káblové rozvody NN - Nitra DÚR, DSP, IČ-ÚR, IČ-SP
- Chodník OS „PRAMEŇ" Nitra - Klokočina DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Remeslnícke mestečko, Pukanec Štúdia
ktoré v rokoch 1980 až 2003 Ing. arch. Jozef Chlapečka autorsky a spoluautorsky riešil :
- Obytný súbor Nálepkova - Levice
- Dom dôchodcov s opatrovateľskou službou - Levice
- Kultúrny dom - Pukanec
- Spoločenský dom - Margita Ilona
- Učňovská škola SOU ZŤS - Komárno
- Stravovňa SOU ZŤS - Komárno
- Tenisový areál - Nitra-Chrenová III
- Rekreačný areál - Margita Ilona
- Obytný súbor „Mier“ - Želiezovce
- Obytný súbor „Východ“ - Želiezovce
- Obytný súbor - „ Čermáň“ - III. stavba - Nitra
- Obytný súbor „Lipník" - Tlmače
- Obytný súbor „Východ“ - III. stavba - Nové Zámky
- Základná škola - Želiezovce
- Vstupný objekt závodu 8 Preciosa Tlmače
- Územnopriestorové dotvorenie Župného námestia v Nitre
- Dotvorenie rekreačného areálu Malý Kiar (Preciosa Tlmače)
Skratky :
OBYTNÉ BUDOVY A STAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI (URBANIZMUS, ARCHITEKTÚRA):
- Obytná skupina  NOVÉ JANÍKOVCE" Nitra - zástavba 89 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR,  IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina HÁJIK" Nitra - zástavba 49 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR,  IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „JUŽNÝ PRAMEŇ“ Nitra - zástavba 51 RD a TI , DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, I-SP
- Obytná skupina „ZÁPADNÝ PRAMEŇ“ Nitra - zástavba 26 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „PRAMEŇ“ Nitra - zástavba 167 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „NAD KLOKOČINOU“ Nitra 4 etapa - zástavba 14 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „NAD KLOKOČINOU“ Nitra 1,2,3 etapa - zástavba 55 RD a TI UŠ, DÚR, DSP, DPR, IČ-ÚR, IČ-SP
- Obytná skupina „ Novosady 1. etapa“ Nitra - vodohospodárske stavby Zmena DÚR, IČ - Zmena ÚR
- Obytná skupina „ Novosady 2. etapa“ Nitra - vodohospodárske stavby  Zmena DÚR, IČ - Zmena ÚR, IČ-SP
- Zaregulovanie územia NOVÁ CHRENOVÁ" - VINOHRADY Nitra
  - urbanistická štúdia
DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie
IČ-ÚR - inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie
DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie
IČ-SP - inžinierska činnos pre stavebné povolenie
DPR - dokumentácia pre realizáciu
TI - technická infraštruktúra