BYTY
OBYTNÁ SKUPINA
„JUŽNÝ PRAMEŇ“ NITRA
OBYTNÁ SKUPINA „JUŽNÝ PRAMEŇ“ NITRA
OBYTNÁ SKUPINA
„PRAMEŇ“ NITRA
OBYTNÁ SKUPINA „PRAMEŇ“ NITRA
OBYTNÁ SKUPINA
„ZÁPADNÝ PRAMEŇ“ NITRA
OBYTNÁ SKUPINA „ZÁPADNÝ PRAMEŇ“ NITRA
„ZÁHRADKY"
BYTY
POZEMOK HORNÉ KRŠKANY
POZEMOK
HORNÉ KRŠKANY