OBYTNÁ SKUPINA „ZÁPADNÝ PRAMEŇ“ NITRA
OBYTNÁ SKUPINA „ZÁPADNÝ PRAMEŇ“ NITRA
- zástavba 26 rodinných domov s dopravnou a technickou infraštruktúrou
Obytná skupina sa nachádza v južnej časti mesta Nitry (za sídliskom Klokočina) smerom na Párovské Háje napravo od Jarockej cesty (Lukov Dvor).
V lokalite sú zrealizované, skolaudované a prevádzkované inžinierske siete: komunikácie, chodník, kanalizácia splašková, vodovod, el. rozvody NN, plynárenské zariadenia, verejné osvetlenie, chráničky pre TF rozvody. Súčasťou zrealizovaných inžinierskych sietí sú aj prípojky na stavebné pozemky. Výstavba rodinného domu je možná ihneď po vybavení stavebného povolenia. Vybavenie stavebného povolenia na RD je bezproblémové v zmysle vydaného právoplatného územného rozhodnutia na celú obytnú skupinu.
Fotoalbum "ZÁPADNÝ PRAMEŇ"