POZEMOK HORNÉ KRŠKANY
Pozemok sa nachádza v južnej časti mesta Nitry v mestskej časti Horné Krškany. V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry je pozemok funkčne určený pre  rodinnú a bytovú zástavbu do 4 NP.

Pozemok má výmeru 94 909 m2.
Možnosť dokúpiť ďalší susedný pozemok o výmere 16 457 m2.
Cena dohodou.
POZEMOK HORNÉ KRŠKANY
POZEMOK HORNÉ KRŠKANY